Fokus

Empowering individuals

BALANCE YOUR MIND, BODY & SOUL

Opplever du at mange ting konkurerer om din oppmerkosomhet?

Opplever du støy og vansker

med å fokusere i livet, karriære?


Her gir jeg deg vertøy til å fokusere

og skape ro til å reflektereMental fokus - mange vertøy og metoder

Meditasjon - Og andre teknikker

Indivduellt eller i Grupper

Hello world

TOGETHER WE ARE STRONGER - Gruppesamlinger


Noen ganger er det en verdi, å gjør ting alene, for seg selv. Andre ganger er det en verdi og et ekstra lag i det å gjøre noe sammen.

Et felleskap, en samhørighet eller rett og slett fordi vi er sosiale. De mentale øvelsene kan brukes uansett.

Hypnose som vertøy

Kan ikke få deg til å gjøre noe mot din vilje.


Denne metoden er god på å få deg til å fokusere inn på det som betyr noe for deg, uten forstyrrelser.


Har du noe som er lit mer utfordrende for deg å endre?

For eksempel. Det å ta ordet i større forsamlinger?

Da kan denne tilnærmingen hjelpe.

Kombinerer vi samtale og kartlegging, blir vi enda mer treffsikker. Ta kontakt  nå.


Interessert i å samarbeide?

La oss ta en prat!

Jeg tilbyr verdibasertepakker.

Det vil si at vi sammen legger en plan for hvordan vi skal løse ditt problem.

Ut fra din motivasjon og hva som trengs å jobbe med beregner jeg en pakke.

Den vanligste pakken er 3-6 måneder.

Har vi ikke kommet i mål, tross god jobbing.

Får du gratis oppfølgingstider til du er det.


Først – hva er fordelen for deg med slike pakker?

Du får en vare og en kjøpsgaranti.

Varen er betalt på forhånd, slik at du ikke trenger å tenke på å betale hver time for seg.

Du kan konsentrere deg om å komme i mål.