Hele DEG

Et kurs der vi ser på de fleste sidene ved deg.
Livs coahing i et mer generelt formalt. Vi ser på tanker, tanker mønstre og liknende. Men også søvn, søvn hygiene, kost og tips og triks. Så får du de andre kursdeltakernes tanker og erfaringer. Så det blir interesant og gøy for oss alle.


unsplash