Konflikt trenger ikke bare være en ødeleggende kraft som må unngås for enhver pris. Konflikt kan også være skaperkraften i det den gir energi til nytenkning og innovasjon.

En forutsetning for at konflikt skal kunne ha den positive effekten er at konflikten foregår i en relasjon og i et miljø av tillit og gjensidig respekt. Der individene er trygge på at alle vil hverandre vell og har et felles mål. Et miljø som gjør at de tørr å være seg selv, tørr å gjøre feil.

 

Ta et bevist valg om hva arbeidsmiljø du og dere trenger for å bli best mulig for dere selv og deres kunder. Ta kontakt med oss i dag!

  

Målet er å finne ut hva du har og hva du trenger ut fra den "jobb - verden" du lever i.

 

Hva er mine ressurser og begrensninger for å få til dette?

 

Er jeg bevist mine "røde" knapper og Hvem provoserer meg?

 

Mine fordommer, min historie og mer.

Alt dette og mer kan være tema i en til en samtale.


Kvelende harmoni og Skapende konflikt


Ingen uenighet og alle går i takt – Er det bare bra?

Kreativitet og individualitet – friksjon – Er det bare negativt?

Dette og mer, gjerne speilet opp mot hvor du og dere er nå og hvor dere ønsker å være.

Et arbeidsmiljø av tillit og trygghet, der individet og gruppen får blomstre og utvikle seg – kan det oppnås hos dere?

Interessert i å samarbeide?

La oss ta en prat!