Konflikter på arbeidsplassen

Konflikter på arbeidsplassen oppstår i ulike bransjer og er en økende utfordring for arbeidsgivere og medarbeidere. Selv mellom like sterke parter, er konflikt svært ødeleggende og fører blant annet til redusert effektivitet og produksjon, økt sykefravær og ødelegger bedriftens omdømme.


Vi tilpasser våre kurs til deres behov


En anbefaling er:Konflikt i arbeidslivet

To kurs områder i ett.

Grunnleggende forståelse og håndtering

Læringsmål: Gi deg økt forståelse for konflikter i arbeidslivet, og hvordan håndtere disse.


Del 1 Personlig utvikling og konflikthåndtering

Her er det skreddersøm og personlig tilpasning.

Noen tema områder:

  • Hvem er jeg i en konflikt
  • Hva resurser har jeg til å forebygge, analysere og håndtere.

Hva er best for meg i min situasjon - når skal jeg kjempe, fryse, fylkte.


Del 2 Konflikt i arbeidslivet

Noen av områdene som vil bli belyst:

  • Ulike syn på konflikt
  • Årsaker og utvikling av konflikt
  • Roller og ansvar
  • Håndtering
  • Saksbehandling

Eksempler og oppgaver


Forkunnskaper: Ikke nødvendig.
Eventuelt Oppstart av individuelt veiledningTa kontakt i dag.


Her er noen kursmoduler

om dere ønsker en annen variant eller vektlegging.

Alle modulene, kan man gå mer i dybden på.


Hvem er din konflikt?Forebygge konflikter med dine ansatte.Hvordan løse slike konflikter?


Forebygge konflikter med din sjef

Hvordan løse slike konflikter?


Forebygge konflikter med ditt team/kollega?

Hvordan løse slike konflikter?

Konflikt forståelse

Konflikt håndterings stiler og strategier

Hvorfor ungår vi å håndtere konflikter?

Er alle konflikter noe vi bør unngå?

– Konstruktive konflikter

Forebygge konflikt

Utvikle bevisthet

Arbeidsmiljø – kreagtive og lav-konflikts miljø

Kommunikasjon som verktøy for å forebygge harde konflikter


Konfliksløsningsvariant:

Viktigheten med riktig «timing»

Konflikt løsnings samtaler

1: Hold deg rolig

2: Lytt, effektiv lytting

3: Forstå konflikten

4: Kommunikasjons teknikker og hva feil som må unngås

5: Brainstorming av løsninger og valg av den beste løsningen

6: Følg opp, evaluer.

Dette er plassen man ofte gjør for lite, blant annet for man er trøtt og glad for at man er i mål.

Vi har «løst saken». Så følg opp!

Evaluer og undersøk hvor er vi nå, hva trengs videre.