Empowering individuals with personal health

Du er et rovdyr

Et lurespørsmål:

Hva mater bonden dyrene som skal vokse raskt?

Matprodusentene leker ikke butikk, de har gammel og ny vitenskap i full bruk når de gjør det de gjør.

Men her trengs en liten settning før vi fortsetter - har patterdyr ulik bilogogi? Eller er bilogogen lik for oss alle?

Her tenker jeg ikke på om mennesker er er mer vert osv. her er det snakkom fra cellenivå og kemien vår.

For å hjelpe lit på vei, grisehjerter har blitt brukt i mennesker, da bilogogien er så lik at det går.

Svaret på spørmålet. Bonden gir balnt annet kraftfor til slike dyr. Så hva er i dette magiske kaftforet? Det er som å lese høyt fra de nye kostrådene fra myndigheten. Og før rister på hode, ta et rask goodle for å se om det jeg skiver stemmer. 

Legger med en link

Forttsatt skeptisk? 

La oss se på et urfolk, for eksempel Inumittene og vi slenger på Mazaiene bare for å spre det litt i miljø og avstand.

Begge levde godt og var sunne med sitt omtrent 100% kjøtt diet. Helsen forfalt hos Inuttene når de begynte å spise veslig og de tålte særs dårlig alkohol.

Our Best Sellers

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Want to know more about our grass-fed cows?

unsplash